Nuoto
Grand Prix es B II Tappa
Torino (ITA) - 22 Gennaio 2023